8888a0857d9f-ms550_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL MS 550 PVC- och gummilim

Kraftfull limning!
  • NYTT – första MS-limmet för PVC-designgolv
  • Enkelt – en komponent, ingen blandning, inga rester

 

  • Mångsidigt – kan även användas på ej absorberande underlag
  • Kraftfullt – snabb styrkeuppbyggnad
Modernt reaktionslim för elastiska mattor

Med WAKOL MS 550 PVC- och gummilim är det för första gången möjligt att säkert utföra svårare läggningsarbeten, som tidigare krävt tvåkomponentiga PU-lim, med ett modernt MS-enkomponentslim.

WAKOL MS 550 PVC- och gummilim kan användas till limning av alla slags PVC-mattor, även till exempel PVC-designgolv och gummimattor. Det spelar ingen roll om underlaget är absorberande eller inte, eller om golvet ska läggas inomhus eller utomhus.

För ytor med högt fuktinsläpp, t.ex. i entréer, eller förhöjd värmebelastning på grund av starkt solljus, t.ex. i vinterträdgårdar, är WAKOL MS 550 PVC- och gummilim ett säkert val. Ytor med staplingstrucktrafik och tung belastning är inte heller några problem tack vare den säkra och fasta limningen.

WAKOL MS 550 PVC- och gummilim behöver inte blandas utan kan tas direkt ur behållaren och strykas på det förarbetade underlaget. Eftersom limmet kan användas på ej absorberande underlag, kan även underlag som isolerats eller grundats med till exempel WAKOL PU 280 Polyuretanprimer eller WAKOL MS 325 Silanprimer beläggas direkt.

WAKOL MS 550 PVC- och gummilim utmärker sig genom en väldigt låg benägenhet att få permanenta tryckmärken. Om arbeten måste utföras på ytan, vid till exempel vådläggning, kan därför avtryck undvikas i stor utsträckning.
Limmet har mycket god vidhäftningsförmåga och verkar snabbt, vilket gör att PVC-designgolv sitter säkert på plats med en gång. Lim som hamnar på golvytan är enkelt att ta bort både i vått och härdat tillstånd.
Tack vare WAKOL MS 550 PVC- och gummilims stabila limräfflor kan restavtryck minimeras i lika hög utsträckning som vid användning av ett dispersionslim med fibrer.

Eftersom WAKOL MS 550 PVC- och gummilim är en enkomponentsprodukt, slipper du det besvärliga och omständliga blandningssteget. Det innebär att du – till skillnad från när du jobbar med PU-tvåkomponentslim – varken behöver blandningsverktyg eller el på arbetsplatsen. Du sparar tid och slipper hantera smutsiga blandningsverktyg. Du slipper också oroa dig för fel som kan uppstå vid blandningen.
Den moderna produkten gör att brukstiderna förkortas, och du sparar pengar eftersom det inte uppstår några hårdnade restmängder, något som är omöjligt att undvika i tvåkomponentsprodukter. Om restlimmet täcks över och behållaren stängs kan limmet användas vid senare läggningsarbeten. Mängden avfall är minimal.

WAKOL MS 550 PVC- och gummilim levereras i en praktisk plastbehållare. En svetsad aluminiumförslutning på behållarens öppning säkerställer bästa möjliga skydd mot fukt och en lagerstabilitet på minst 12 månader.
På så sätt förhindras härdning i oöppnade behållare med materialförlust och extra kostnader som följd.

i

Du hittar all information om produkten här.