pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner

WAKOL Z 630

Avjämningsmassa

Area of application

Självutjämnande, kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i outspädda skikt med en tjocklek på 1 till 15 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 25 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. För skikttjocklekar från 2 mm under parkett. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande

ca. 6,25-6,5l vatten + 20 kg Z 630

Mängd

ca. 1,5 kg/m²/mm skikttjocklek

Härdningstid

kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningsklart upp till 3 mm efter 6 timmar, upp till 5 mm efter 12 timmar; upp till 10 mm efter 24 timmar; upp till 15 mm efter 48 timmar; utspädd upp till 25 mm efter 48 timmar

Brukstid

cirka 25 minuter

outspädd

1-15 mm

utspädd

10-25 mm

Förvaring

förvaras torrt och svalt

Basmaterial

Kalciumsulfat

EMICODE

EC1 PLUS

Blå Ängeln

DE-UZ 113

CE-markningen

EN 13813: CT-C40-F7

Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
506422 | 41665
25,0 kg
pall: 42 styck